Vim li cas peb thiaj li txhawb nqa 5% Kev Sib Tw

5% Kev Sib Tw

Yog tias koj tab tom taug qab dab tsi tshwm sim nrog Minnesota Cov Qauv Cai Hauv Lub Xyoo no, koj yuav tau hnov txog ib yam dab tsi hu ua 5% Txoj Haujlwm. Yog li dab tsi yog…