YOG TIAS HU!

Qee tus neeg tseem ceeb hauv Minnesotans xav kom koj paub tias nws zoo li hu rau Meals on Wheels. Siv 30 vib nas this los kawm vim li cas.