Kev Pabcuam Kev Xa Khoom Noj Tsis Txaus

Mounds View Meals on Wheels yuav tsis xa zaub mov tsis tu ncua hnub no (Sept. 3) vim muaj hluav taws xob. Lawv vam tias yuav rov pib noj mov tsis tu ncua tag kis. Peb thov zam txim rau qhov tsis txaus siab qhov no tuaj yeem tshwm sim.

Nyem kom paub ntau ntxiv txog Zaub mov ntawm Heels 2024