MLK Hnub hloov tshiab

Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv ntawm Lub Log tau kaw hnub no nyob rau hauv kev ua raws li Martin Luther King Jr. Hnub. Cov neeg siv khoom tam sim no tau txais lawv cov pluas noj ua ntej lossis yuav tau txais lawv li niaj hnub no. Yog tias koj tab tom nrhiav rau npe lossis xav ua haujlwm pub dawb, koj tseem tuaj yeem ua tau hnub no los ntawm peb lub vev xaib.