Kev xaiv rau Kosher Zaub mov ntawm lub log

JFCS thiab JFS logos

Koj puas paub Meals on Wheels muaj kosher noj mov hauv Twin Cities? Ua tsaug rau ob lub koom haum hauv zej zog cov neeg Yudais, Twin Cities cov laus muaj qhov zoo…

Lub caij ntuj no cov lus qhia thiab kev pab rau cov laus

Blizzard Bag contents

Hauv Minnesota, huab cua lub caij ntuj no tuaj yeem hnyav heev thiab tsis tuaj yeem xav txog. Peb xav muab ob peb lub tswv yim thiab cov peev txheej kom dhau los ntawm qhov txias tshaj plaws, snowiest…

TUAJ-19 txoj kev pab pub dawb rau cov tau 50+

Noj mov ntawm lub log noj mov

Thoob plaws txoj hau kev no-19 kev kis thoob ntiaj teb, Twin Cities Pluas Mov Cov Pluas Noj tau sib zog npaj zaub mov rau txhua tus neeg xav tau kev pab tsis hais lawv lub peev xwm…

Txuas Ntxiv Mus