Koj tuaj yeem tau txais zaub mov noj ib ntus?

Kev ua noj tsis yog ib qho ntawm Marsha Oliver txoj haujlwm nyiam, tab sis nws zoo siab lees txais nws lub luag haujlwm ua nws tsev neeg lub taub hau kws ua zaub mov. Txawm li cas los xij, nws yog ib txoj haujlwm uas nws…

Ntsib Elaine, Tus Neeg Tau Txais Mov Noj

Elaine nyob ntawm nws tus kheej hauv Plymouth, Minn., Tsev - tib lub tsev uas nws tau yug tsib tus me nyuam, qhov chaw uas nws nyob tau ntau dua 50 xyoo….

Dhau phab