Nrhiav cov zej zog hauv kev ua haujlwm pub dawb

Noj mov ntawm Wheels tuaj yeem pab dawb Cordelia Henderson

Lub caij ntuj sov dhau los, Cordelia Henderson xav zoo li ib yam dab tsi ploj lawm. Nyob ib leeg thaum muaj kev sib kis, nws tsis muaj kev sib txuas nrog nws lub zej zog raws li nws xav tau. Tom qab ntawd nws pom ib qho kev tshaj tawm hauv online hais txog qhov xav tau rau cov neeg ua haujlwm noj mov ntawm lub log thiab paub tias nws yuav tsum ua dab tsi.

Nug tus kws tshaj lij: Vim li cas kev sib ntaus sib tua tseem ceeb

Profile ntawm Erica Burger

Peb tau tham nrog Erica Berger, tus kws kho mob muaj ntawv tso cai nrog Allina Health, txog qhov teeb meem ntawm kev sib cais ntawm kev sib raug zoo thiab nws cuam tshuam li cas rau kev ua hauj lwm ntawm Zaub Mov ntawm Log. Kev ceeb toom Spoiler: Thaum koj pab lub zej zog los ntawm kev ua haujlwm pub dawb, nws tsis yog cov uas koj tab tom ua haujlwm uas tau txais txiaj ntsig.