Xa cov hloov tshiab rau Hnub Wednesday, Kaum Ib Hlis 27

Snowy scene

Lub sijhawm ua ntej-Thanksgiving cua daj cua dub tau coj cov daus los hlob ntau rau qee qhov chaw ntawm metro. Hauv cov xwm txheej zoo li no, cov neeg ua haujlwm hauv peb cov phiaj xwm zej zog yuav tsum xav txog ...

Dhau phab Txuas Ntxiv Mus