Qhov tshwj xeeb Muab rau tus Max ua tsaug

Muab rau lub logo max

Peb xav zoo siab ua tsaug rau txhua qhov kev txhawb nqa peb tau txais ntawm Kev Ua Tsaug Rau Hnub. Peb teeb tsa lub hom phiaj kom tau nce $105,000 los pab peb ua kom peb cov kev pab them nyiaj npog TSID-19 mus rau lub Ob Hlis, thiab koj txhua tus tau nce $127,097!

Qhov no yog ua kom lub caij ntuj no nyuaj rau ntau tus neeg nyob ntawm peb cov neeg zej zog thiab qhov kev txhawb nqa no yuav ua rau lawv tau txais mov noj rau txhua tus neeg laus uas xav tau. Nws yog qhov zoo uas tau paub tias peb lub zej zog tau saib rau peb cov neeg zej zog nyob rau hauv txoj kev loj thaum koj txoj kev pab yog xav tau heev!

Koj cov kev txhawb siab dhau los ua rau peb xav hu nkauj, tab sis peb yuav tawm qhov ntawd rau cov kws tshaj lij:

Ua tsaug koj cov lus los ntawm Michael Franti:

Ua tsaug rau Montell Jordan:

Ua tsaug ntawm Kenny G:

Ua tsaug koj los ntawm G. Kev hlub: