Peb puas tuaj yeem tau Justin Timberlake kom xa?

Peb puas tuaj yeem tau Justin Timberlake kom xa?

Raws li koj tau hnov, Super Bowl tuaj rau Minneapolis hnub tim 4 Lub Ob Hlis 4 thiab Justin Timberlake yuav yog qhov kev lom zem halftime. Peb xav tias peb yuav muaj lub sijhawm los caw Mr. Timberlake tuaj yeem nqa zaub mov thiab ntsib qee tus neeg zoo uas peb tau txais kev pabcuam.

Qhov tseeb, peb xav tso peb qhov kev thov rau nkauj, yog li thov siv sijhawm mentsis los tshawb xyuas peb zaj nkauj "Tsis Tuaj Tseg Xa Mus Los."

Koj tuaj yeem pab tau li cas

Yog tias peb txaus qhia tawm cov yeeb yaj kiab no, peb cia siab tias nws yuav ntes Justin lub ntsej muag thiab nws yuav muab cov zaub mov xa tawm mus. Nov yog qhov koj tuaj yeem pab tau:

Koj kuj tseem tuaj yeem pab ua haujlwm pub dawb

Peb thov mus ua haujlwm pub dawb tsis txwv rau Justin Timberlake! Peb ib txwm xav tau cov neeg tuaj yeem pab dawb thiab peb yuav nyiam nws yog tias koj dhau los ua ib qho ntawm ntau tus neeg uas #CantStopDelivering. Kawm ntxiv txog kev ua haujlwm pub dawb nrog Meals on Wheels ntawm no.