Qhia Cov Kev Xav Tau So Noj Mov nrog Cov Pluas Noj rau Cov Log Uas Tau Txais

Qhia koj cov kev xav tau hnub so nrog rau cov neeg tau txais noj mov zoo li Kathleen
Peb hais ntau zaus tias Pluas Noj Ntawm Cov Log yog ntau dua li tsuas yog cov pluas noj xwb. Thaum peb tuaj yeem, peb nyiam qhia cov lus yooj yim nrog cov neeg uas peb pabcuam kom qhia rau lawv paub tias lawv cov neeg zej zog xav txog lawv.

Thov siv sijhawm li me ntsis los qhia koj cov hnub so ntawm no thiab peb yuav qhia lawv nrog cov neeg tau txais nyob hauv lub lim piam tom ntej. Ua tsaug rau koj ua koj feem coj hnub so kev lom zem rau peb cov neeg zej zog laus!

Qhia koj cov hnub so: