Tshaj tawm Txoj Kev Hlub Thaum Sib Ntsib ib zaug tau txais txiaj ntsig Cov Pluas Noj rau Cov Log

Share the Love logo

Ib zaug ntxiv, yog tias koj nyob hauv kev ua lag luam rau lub tsheb tshiab, koj tuaj yeem ua rau muaj kev cuam tshuam rau lub neej ntawm cov neeg tau txais kev noj mov los ntawm 2021 Subaru Share the Love event. Txog rau Lub Ib Hlis 3, 2022, rau txhua lub tsheb tshiab Subaru yuav lossis xauj, Subaru yuav pub $250 rau cov neeg siv khoom xaiv ntawm cov koom haum koom siab.

Pluas Mov ntawm Cov Log yog ib qho ntawm plaub lub koomhaum koom nrog kev txhawb nqa thiab tau ua txij li qhov pib tshwm sim. Los ntawm qhov kev tshwm sim no, uas yog tus tswv cuab ntawm Meals on Wheels America, Metro Meals on Wheels yuav tau txais cov nyiaj pub dawb los ntawm Subaru tsheb muag ntawm Subaru Cov Neeg Muag Khoom.

Yog hais tias koj nyob rau hauv lub lag luam mus yuav ib lub tsheb tshiab, thov saib mus rau hauv lub Subaru Qhia txog Kev Sib Tw Hlub kom kawm paub ntau ntxiv. Ua tsaug rau Subaru kev txhawb nqa cov laus hauv zos los ntawm qhov kev tshwm sim!