Ib txoj hauv kev zoo rau kev tshaj lij nyiaj so koobtsheej nrog cov neeg noj mov

Tus neeg txais mov noj

Hnub so yog lub sijhawm muaj kev xyiv fab, tab sis nws kuj yog lub sijhawm uas qee cov neeg peb ua haujlwm xav tias nyob ib leeg. Peb thov kom peb cov neeg txhawb nqa siv sijhawm ib feeb los qhia koj cov kev xav tau hnub so rau cov neeg tau txais pluas noj. Peb yuav qhia qee cov lus ntawm peb cov kev tshaj tawm xov xwm, yog li thov xa koj li hauv qab no ua ntej hnub Wednesday, Kaum Ob Hlis 22!

Ua tsaug rau kev nqa me ntsis kev lom zem hnub so rau cov neeg peb pab! Peb xav kom koj muaj kev nyab xeeb, noj qab nyob zoo thiab muaj kev zoo siab rau hnub so.

Qhia koj cov hnub so: