Huab cua tsev kaw rau hnub Monday, Plaub Hlis 16

Tsheb faus rau hauv daus

Cov phiaj xwm hauv zej zog hauv qab no yuav tsis xa zaub mov rau hnub Monday, Plaub Hlis 16, raws li kev mus ncig hauv qee qhov chaw tseem muaj kev tsis zoo tom qab lub caij ntuj nag dhau los ntawm lub caij ntuj no:

Zej Zog Kev Pab Thaum Muaj Xwm Txheej Me Noj Ntawm Cov Log (Minneapolis)
CROSS Pluas Noj rau Cov Log (Maple Grove / Rogers cheeb tsam)
Gladstone Pluas Mov rau Log (North St. Paul)
Qhib Caj Npab ntawm Minnesota
White Bear Lake Koog Tsev Kawm Ntawv Cov Pluas Noj rau Log

Peb cov chaw nyob ib puag ncig muab kev nyab xeeb ntawm peb cov neeg ua haujlwm pab dawb thiab tsis txhob hais kom lawv xa khoom xa tuaj yog tias lawv xav tias txoj hauv kev tsis zoo rau kev tsav tsheb hnub ntawd. Peb cov kev pabcuam hauv zos muab Blizzard Boxes (txee-ruaj khov khoom noj khoom noj thaum muaj xwm txheej ceev) rau cov neeg tau txais thaum lub caij nplooj zeeg thaum muaj huab cua phem thaum lub caij ntuj no txwv tsis pub neeg nqa zaub mov tsis tu ncua. Nyob tos tshiab ntxiv.