Koj txoj hmoo muab txoj kev xav so kom zoo rau Meals on Wheels cov neeg tau txais

Lillian luag ntxhi dav thiab muab ib sab saib

Ua ib qho ntawm lub caij so, peb thov kom peb cov neeg txhawb nqa siv sijhawm me ntsis los qhia lawv cov kev xav tau hnub so rau cov neeg uas peb tau ua haujlwm! Peb yuav muab qee qhov ntawm lawv rau ob peb hnub tom ntej, yog li thov xa koj li siv daim foos hauv qab no hnub Monday, Kaum Ob Hlis 23!

Ua tsaug rau koj coj kev lom zem me ntsis ntxiv nyiaj so koobtsheej rau cov neeg peb pabcuam! Peb vam tias koj muaj lub caij so zoo!

Qhia koj cov hnub so: