Thov kom Cov Nqaij Sawm, Cov Ntawv Qhia lossis Ntau Cov Lus Qhia

Puas yog koj xav tau Cov Me Me ntawm Cov Log rau koj cov neeg tau txais txiaj ntsig, tab sis xav pom koj tus kheej tias peb cov zaub mov zoo, npaj-noj mov nqa khoom tom tsev tuaj qab li cas? Los sis tej zaum koj xav tau cov ntawv qhia kom qhia rau koj cov neeg siv khoom lossis koj muaj lus nug ntxiv txog kev xa zaub mov.

Tsuas ua cov ntawv no thiab peb mam li tiv toj nrog koj los hais txog yam xav tau koj xav tau. Peb zoo siab yuav muab ob qho kev saj thiab cov ntawv qhia rau cov neeg siv khoom tsis tau them nqi. Yog tias koj xav hu xov tooj rau peb, koj tuaj yeem hu rau peb ntawm (612) 623-3363.

Nyem kom paub ntau ntxiv txog Zaub mov ntawm Heels 2024