Poj niam nrog Noj Mov ntawm Log Noj mov rau nws txiv

Cov chaw Title

Los ntawm kev pub rau Metro Pluas Mov rau Cov Log, koj pab xyuas kom cov neeg laus hauv nroog Minneapolis / St. Paul metro cheeb tsam tau txais cov khoom noj uas lawv xav tau kom nyob tau ntawm nws tus kheej. Nrog rau txhua pluas mov muaj nqi txog $6, peb cia siab rau cov neeg pub nyiaj zoo ib yam li koj nqa zaub mov noj qab haus huv thiab kev sib raug zoo rau cov laus hauv zos. Thaum twg koj pub rau Cov Me Nyuam Rau Log, koj ua koj feem los tsim lub zej zog uas cov neeg laus tuaj yeem nyob hauv tsev tau ntev li ntev tau.