Muaj Ntau Cov Kev Pab Dawb

Thaum xa zaub mov yog peb qhov kev xav tau loj tshaj plaws uas tuaj yeem pab dawb, muaj lwm txoj hauv kev tuaj yeem pab dawb muaj thiab. Koj tuaj yeem nrhiav tau cov hauv qab no thiab yog tias koj xav tau, sau rau hauv daim ntawv tuaj pab dawb qhia koj qhov kev txaus siab.

 

Chaw Ua Haujlwm Pab Dawb raws caij nyoog

Khoom noj khoom haus ntawm lub log xav tau cov ncauj lus kom ntxaws qhia cov neeg ua haujlwm pab dawb los muab kev pabcuam hauv chaw ua haujlwm thiab pab ua cov nyiaj pub dawb thiab cov neeg pub dawb ua tsaug rau koj cov ntawv.

Nyeem ntxiv

Ib tug neeg ua haujlwm pab dawb ua haujlwm rau cov ntaub ntawv