Qhia Koj Zaj Dab Neeg Xa

Siv daim foos no los qhia peb koj li Meals on Wheels zaj dab neeg. Xav qhia rau koj paub yog vim li cas koj xa zaub mov, li cas Meals on Wheels tau cuam tshuam koj lub neej lossis vim li cas koj thiaj pub dawb. Yog tias nws tsis ua li cas nrog koj, peb xav nyiam qhia koj zaj dab neeg rau peb blog lossis kev sib tham.

Nyem kom paub ntau ntxiv txog Zaub mov ntawm Heels 2024