Sii wado nolosha deriskaaga deeq!

Nafi cidlada oo u keen cunto nafaqo leh waayeelka bulshadeena iyadoo la siinayo tabarucaad ku saabsan Cunnooyinka Shaagagga. Sii waddo nolosha deriskaaga wax ku biirintaada!

Hada ku deeqo!