Cunnooyinka bilaashka ah ee loogu talagalay 18 + shaqsiyaadka ku nool Degmada Ramsey ee khatarta sii kordheysa ee COVID-19

Meals on Wheels ee Degmada Ramsey waxay siisaa cunnooyin guriga lagu geeyo oo lacag la'aan ah dadka waaweyn ee deggan Degmada Ramsey oo uu saameeyay COVID-19. Barnaamijkan waxaa suurtagaliyay Xeerka Gargaarka Coronavirus, Gargaarka, iyo Amniga Dhaqaalaha (CARES).

Si aad ugu qalanto barnaamijkan, waa inaad noqotaa:

  • Degane Ramsey County
  • In ka badan 18 sano
  • La xaddiday COVID-19 awgeed (oo lagu amray in la go'doomiyo ama la karantiiliyo; caafimaad-darran oo u baahan caawimaad diyaarinta cuntada; ama oo ah qatar sare sida lagu qeexay CDC)
  • La kulma dhibaato dhaqaale oo aan awoodin raashinka ama cuntada.

Meals on Wheels waxay ku dadaaleysaa inay siiso fursado kala duwan dadka leh dookhyada cuntada iyo shuruudaha kala duwan. Ikhtiyaarada cuntada waxaa ka mid ah wadno-caafimaad/macaan-saaxiibtinimo leh, khudaar, vegan, gluten-la'aan, caano-la'aan, kosher, kelyaha iyo cuntooyinka u gaarka ah dhaqanka.

Haddii aad buuxiso dhammaan shuruudaha u -qalmitaanka, sii wad codsigeena onlaynka ah oo ogow inaad iska diiwaangelinayso cuntooyinka gargaarka COVID-19. Ama wac 651-318-9091 si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.

Barnaamijkan waxaa suurtogeliyay iskaashi dhex mara Cuntooyinka ku Saran Gawaarida Degmada Ramsey iyo Degmada Ramsey.