La wadaag Sheekadaada gaarsiinta

Isticmaal foomkan si aad noogu sheegto sheekadaada Meals on Wheels. Xor ayaad u tahay inaad la wadaagto sababta aad cuntooyinka u gaarsiiso, sida Cuntada Guri -gaduhu u saamaysay noloshaada ama sababta aad wax u bixiso. Haddii ay kugu habboon tahay, waxaan jeclaan lahayn inaan sheekadaada ku wadaagno balooggeenna ama warbaahinta bulshada.

Guji si aad wax badan uga ogaato Cunnada Cidhibta 2024