Digaag iyo Tamaandho shiil

Yaanyada digaaga ku walaaq bariis cad