Nala soo xiriir

Meals on Wheels waa iskuxidhka 32 goobood oo lagu bixiyo cunno xaafadeed oo u adeega Minneapolis / St. Deegaanka Paul metro. Waxaad kula soo xiriiri kartaa siyaabo kala duwan:

– If you’re looking to start meal service, halkan iska qorFadlan ogow inaan u adeegno Minneapolis / St. Deegaanka Paul metro. Haddii aad xiiseyneyso inaad hesho cunto oo aadan ku noolayn Minnesota, fadlan booqo cuntadaonwheelsamerica.org si loo go'aamiyo barnaamijka cuntada ee adiga kuu adeegaya.

– If you want to volunteer, halkan iska qorFadlan ogow in fursadaha iskaa wax u qabso ku kooban yihiin Minneapolis / St. Deegaanka Paul metro.

Waxaad sidoo kale nagala soo xiriiri kartaa telefoonka 612.623.3363 iyo boostada Metro Meals on Wheels, 1200 Washington Ave. S., Suite 380, Minneapolis, MN 55415.

For other inquiries, complete this form and we’ll be in touch with you.