Waad Ku Mahadsan Tahay Ku Bixintaada Hal Mar!

Waad ku mahadsan tahay sidaad qaybtaada u qaadatay si aad ugu keento nafaqo iyo madaxbannaan aad loogu baahan yahay waayeelka iyo dadka naafada ah ee bulshadeena! Adeeggan waxaa suurto geliyey dad kula mid ah!

Guji si aad wax badan uga ogaato Cunnada Cidhibta 2024