Kawm paub txog peb li VISTA, Cory Georgopoulos

Cory Georgopoulos yog AmeriCorps VISTA tus tswv cuab thiab tau ua haujlwm ntawm Metro Meals on Wheels txij thaum Lub Yim Hli. VISTA (Tuaj pab dawb rau Tebchaws Asmeskas)…

Txuag hnub rau Pluas Noj rau Heels!

Dab tsi? Pluas Noj ntawm Heels yog ib tog neeg uas tag nrho cov nyiaj tau mus rau Metro Pluag Noj Ntawm Cov Log. Cov neeg tuaj koom yuav tau txais qhov hnoos qeev qab los ntawm kaum ob ...