Qhov tshwj xeeb Muab rau Kev Sib Tw rau Hnub Max

Yog tias peb ua tau raws li peb qhov kev sib tw Give to the Max Day, peb tuaj yeem muab ob npaug ntawm cov pluas noj hauv peb chav ua noj

Xov xwm zoo siab: Cov Pluas Noj Tshiab ntawm Cov Log ntawm chav ua noj ntawm Cov Neeg Ua Haujlwm tau ua haujlwm los nthuav dav tus neeg pabcuam. Tam sim no mus txog Muab rau…