Nug tus kws tshaj lij: Vim li cas kev sib ntaus sib tua tseem ceeb

Profile ntawm Erica Burger

Peb tau tham nrog Erica Berger, tus kws kho mob muaj ntawv tso cai nrog Allina Health, txog qhov teeb meem ntawm kev sib cais ntawm kev sib raug zoo thiab nws cuam tshuam li cas rau kev ua hauj lwm ntawm Zaub Mov ntawm Log. Kev ceeb toom Spoiler: Thaum koj pab lub zej zog los ntawm kev ua haujlwm pub dawb, nws tsis yog cov uas koj tab tom ua haujlwm uas tau txais txiaj ntsig.

Noj zaub mov ntawm Wheels tuaj yeem pab dawb hauv xov xwm

Noj mov ntawm Wheels pab dawb Paul Bondhus

Peb tau kawm thoob plaws qhov kev sib kis thoob ntiaj teb uas cov neeg ua haujlwm pab dawb noj mov yuav txuas ntxiv mus txawm tias muaj kev nyuaj uas lub ntiaj teb cuam tshuam rau lawv. Peb zoo siab pom cov xov xwm sau tseg txog lawv txoj kev mob siab rau lub lim tiam no vim qhov nce nqi roj.