Muab txoj hauv kev rau kev noj qab haus huv zoo dua

Tom Barger tus neeg txais mov noj nrog Sen. Tina Smith

Raws li ib feem ntawm kev nthuav tawm qee ntu yuav ua li cas tib neeg tau txais txiaj ntsig los ntawm Meals on Wheels hauv txoj kev sib txawv, peb xav kom koj ntsib Tom, pluas noj ...