Pub Tam Sim No

Koj Txoj Kev Pub Dawb Yog Xav Tau Tam Sim No Ntau Dua Puas Tau. 

Lub sijhawm no tsis tau paub meej, ntau tus neeg laus tau tawm mus cais thiab muaj teeb meem nkag mus rau cov kev xav tau yooj yim. Koj qhov nyiaj pub dawb pab Meals on Wheels muab zaub mov sov thiab tshuaj xyuas rau txhiab tus neeg laus thaum lub sijhawm nyuaj no. Ua tsaug rau koj txoj kev pub dawb!