Cov Xwm Txheej

Yav dhau los Txheej xwm

Muab rau Max Day 2022

Txij lub Kaum Ib Hlis 1 txog rau 17, cov khoom plig ua rau peb Lub Hom Phiaj Muab rau Max Day yuav raug sib tw los ntawm Richard M. Schulze Foundation!

2022 Taug kev rau Kev tshaib kev nqhis

Taug Kev Mus Rau Qhov Kawg Kev tshaib kev nqhis yog ib qho kev tshwm sim hauv tsev neeg los txhawb kev paub thiab nyiaj txiag los tawm tsam kev tshaib kev nqhis hauv Minnesota. Taug kev nws tus kheej yog 8-10 teev sawv ntxov Thanksgiving Hnub ntawm Mall of America, tab sis koj tuaj yeem koom tau txawm li cas los xij koj tuaj yeem xaiv lub Kaum Ib Hlis!