Cov neeg ua haujlwm

Cov neeg ua haujlwm hauv Metro Meals on Wheels yog tsim los ntawm cov tib neeg mob siab rau ua kom muaj cov zaub mov noj qab haus huv thiab khoom noj zoo rau cov laus thiab cov neeg xiam oob khab. Nrhiav peb cov ntaub ntawv tiv toj ntawm no, lossis tiv toj rau peb lub hoobkas rau kev nug dav dav.

Patrick Rowan

Patrick Rowan

Tus Thawj Coj Thawj Coj

Maria profile

Niam Mab Liab Plasencia

Tus Thawj Saib Xyuas Kev Pabcuam

Anita qhov profile

Anita Berg

Tus Thawj Coj Pabcuam Tswvcuab

Jeni Gregory qhov profile

Jeni Gregory

Tus Thawj Coj Kev Txhim Kho thiab Kev Sib Txuas Lus

Grant Boelter profile

Grant Boelter

Marketing thiab Communication Manager

Madisen Vukich

Madisen Vukich

Tus Thawj Saib Xyuas Kev Txhim Kho thiab Kev Tshaj Tawm

Tya Lavongsa profile

Tya Lavongsa

Tus Kws Paub Ob Hom Lus

Dave Colling

Dave Colling

Kev Koom Tes Hauv Zej Zog thiab Tus Thawj Saib Xyuas Kev Cog Lus

Christina qhov profile

Christina McGee

Tus Pab Sau Ntawv

Joanne Larsen

Joanne Larsen

Tus Pab Sau Ntawv

Pawg Thawj Coj Saib Xyuas

Thawj Tswj Hwm
Kirsten Peterson, PMP
Bobcat Doosan

Tus Lwm Thawj Coj
Richard (Rov qab) Rhodes
Huntington Bank

Cov Neeg Txom Nyiaj
Mark Kraft
CPA, Retired

Secretary
Ben Lavoie
Lindell & Lavoie, LLP

Yav tas los Thawj Tswj Hwm
Steve Griffiths
Kev Pabcuam cuam tshuam

Eleonore Balbach: koj puas xav tau ntau tus thwjtim?
NTSEM Cov Pluas Noj rau Log

Katie Berg
Metropolitan Alliance ntawm Connected Communities (MACC)

Clare Brumback
Community Emergency Assistance Program (CEAP)

Makram El-Amin
Al-Maa'uun

Ryan Kelbrants
CHS

Mike Lloyd
Community Emergency Services

Paige Sumera
Dakota County

Denise Wickiser
Senior Services Consortium ntawm Ramsey County

Brian Wright
University of Northwestern – St. Paul