Txheeb Xyuas Peb Cov Ntawv Qhia

Peb muab cov pluas mov ua haujlwm kub txhua hnub, ntxiv rau cov zaub mov khov khov txhua lub lim tiam. Cov pluas noj hauv daim duab ntawm no cuam tshuam cov zaub mov uas tau txais los ntawm feem ntau Twin Cities Meals on Wheels cov phiaj xwm - cov ntawv yuav txawv ntawm ib cheeb tsam.

  • DFMis Nyuj Dawb
  • GFGluten-Dawb
  • VNeeg tsis noj nqaij
  • AINeeg Esxias-Kev tshoov siab
  • LILatino-Kev tshoov siab
  • LFLactose-Dawb
Nyem ib lub cim saum toj no los lim los ntawm qeb.

Lub caij nplooj zeeg Menu 2023