Nala soo xiriir

Meals on Wheels waa iskuxidhka 32 goobood oo lagu bixiyo cunno xaafadeed oo u adeega Minneapolis / St. Deegaanka Paul metro. Waxaad kula soo xiriiri kartaa siyaabo kala duwan:

- Haddii aad rabto inaad bilowdo adeegga cuntada, halkan iska qor. Fadlan ogow inaan u adeegno Minneapolis / St. Deegaanka Paul metro. Haddii aad xiiseyneyso inaad hesho cunto oo aadan ku noolayn Minnesota, fadlan booqo cuntadaonwheelsamerica.org si loo go'aamiyo barnaamijka cuntada ee adiga kuu adeegaya.

- Hadaad rabto tabaruc halkan iska qor. Fadlan ogow in fursadaha iskaa wax u qabso ku kooban yihiin Minneapolis / St. Deegaanka Paul metro.

Waxaad sidoo kale nagala soo xiriiri kartaa telefoonka 612.623.3363 iyo boostada Metro Meals on Wheels, 1200 Washington Ave. S., Suite 380, Minneapolis, MN 55415.

Weydiimaha kale, buuxi foomkaan waana kula soo xiriiri doonaa.

Nala soo xiriir