Kheyraadka Xirfadlayaasha Daryeelka

Marka lagu daro diiwaangelinta macaamiishaada cuntooyinka nafaqada leh ee onlaynka ah, waxaan rabnaa inaan u fududayno xirfadlayaasha daryeelka inay la wadaagaan macluumaadka ku saabsan Cuntada Gawaarida Macaamiisha, daryeelayaasha iyo saaxiibbada. Waxaan bixinnaa tiro kheyraad ah oo aad arki karto, daabici karto oo wadaagi karto:

Waxaan sidoo kale ku faraxsanahay inaan kuu soo dirno nuqullo daabacan oo ka mid ah ilahahan oo lacag la'aan ah. Codso qalabka daabacaadda ama jadwalka dhadhaminta bilaashka ah.