Cov Khoom Siv rau Cov Kws Kho Mob

Txuas ntxiv rau rau npe koj cov neeg siv khoom rau cov khoom noj muaj txiaj ntsig online, peb xav ua kom yooj yim rau cov kws saib xyuas mob txhawm rau muab cov ntaub ntawv hais txog Meals on Wheels nrog cov neeg siv khoom, cov neeg zov menyuam thiab cov npoj yaig. Peb muab ntau cov peev txheej uas koj tuaj yeem pom, luam tawm thiab qhia tawm:

Peb kuj zoo siab xa koj cov ntawv luam tawm ntawm cov peev txheej no siv dawb. Thov muab cov ntawv luam tawm lossis teem caij los ua cov khoom saj.