Tej yam yuav tau xav txog thaum koj tab tom npaj koj lub vaj

 

Koj puas tau pib npaj koj lub vaj hauv tsev? Koj puas paub tias koj tuaj yeem pub koj cov zaub mov tshiab rau cov neeg ua zaub mov noj?

Muaj ntau cov khoom noj hauv zos ntawm Cov Log muaj cov zaubmov tshiab rau thaum lub caij cog qoob loo kom muaj zaubmov zoo rau cov neeg tau txais mov noj. Qee qhov kev pabcuam hauv ib cheeb tsam koom nrog cov chaw muag zaub mov hauv zej zog kom ntxiv qee yam ntxiv rau cov neeg tau txais su, lwm tus muaj kev nkag mus rau hauv lub zej zog lossis thaj chaw ua teb thiab qee qhov kev pabcuam lees txais cov khoom los ntawm cov neeg cog hauv zos zoo li koj!

Yog tias koj tab tom nrhiav txoj kev lom zem los ua qhov sib txawv hauv lub neej ntawm koj cov neeg zej zog laus, ntawm no yog qhov uas koj tuaj yeem tso cov zaub tshiab thaum koj lub vaj zaub zoo tuaj:

Bloomington / Eden Prairie Pluag Cov Pluas Noj Ntawm Cov Log, 8400 Fabkis Avenue Sab Qab Teb, Bloomington, kev tawm sijhawm 8:30 sawv ntxov-1 teev tsaus ntuj Hnub Monday-Friday, 952-835-1665.

Zoo siab nthuav tawm!