Koj muab koj txoj hmoo los qhia tawm ntawm Kev Hlub

Tau Pluas Mov - Cov Pluas Noj Ntawm Cov Log MN

Txij tam sim no mus txog Lub Ib Hlis 3, thaum koj yuav lossis qev ntawm Subaru, $250 los ntawm koj txoj kev yuav khoom yuav mus rau qhov chaw pab koj xaiv. Ib qho ntawm plaub lub chaw ua haujlwm koj yuav muaj txoj hauv kev los xaiv yog Meals on Wheels! Cov Pluas Noj rau Cov Log yuav tau koom nrog Kev Tshaj Lij Pab Hlub rau cuaj xyoos sib law.

Dab tsi yog qhov Kev Tshaj Tawm Kev Hlub Tsaus Ntuj thiab yog vim li cas nws tseem ceeb? Tshawb xyuas cov yeeb yaj kiab no:

Yog tias koj lossis tus neeg koj paub tab tom nrhiav hauv kev yuav lossis qiv tsheb, lub taub hau rau koj lub zos Subaru, thiab thaum koj tau txais yuav tsum nco ntsoov xyuas Meals on Wheels lub thawv los txhawb nqa cov khoom noj muaj txiaj ntsig zoo thiab ntsej muag zoo rau cov laus hauv kev xav tau.

Txhawm rau paub ntau ntxiv txog Meals on Wheels koom nrog hauv Kev Tshaj Tawm Kev Hlub thiab koj tuaj yeem ua dab tsi, mus saib ntawm no lub vas sab.