Pawg Thawj Coj Saib Xyuas

Ntsib Metro Pluag Ntawm Cov Log Tsav Tsheb.

Thawj Tswj Hwm
Kirsten Peterson, IABC

Tus Lwm Thawj Coj
Nplua nuj Rhodes, Lub txhab nyiaj TCF

Cov Neeg Txom Nyiaj
Mark Kraft, CPA

Secretary
Ben Lavoie, Lindell & Lavoie, LLP

Cov Tswv Cuab

Eleonore Balbach, TSUAS MUAJ

Katie Berg, Hammer Residences

Clare Brumback, CEAP

Makram El-Amin, Al-Maa'uun

Steve Griffiths, Cov Kev Pab Cuam Tshuam

Ryan Kelbrants, CHS

Mike Lloyd, CES

Paige Sumera, Cov Kev Pab Cuam Zej Zog Zej Zog

Denise Wickiser, Cov Chaw Pabcuam Loj ntawm Ramsey County

Brian Wright, KTIS