Salisbury Steak

Salisbury Steak

Lub Sijhawm Npaj 15 feeb
Ua Si Sijhawm 30 feeb
Tag Nrho Sijhawm 45 feeb
Chav kawm Chav kawm tseem ceeb
Zaub mov American
Kev pab 4 neeg

Cov khoom xyaw
  

 • 4 beef patties
 • 12 ib oz egg noodles
 • 1 khob mushrooms
 • 1/4 khob sunflower oil
 • 1.5 cups beef stock
 • 1.5 tbsp qej hmoov
 • 1.5 tbsp onion powder
 • 1/2 tbsp flour

Cov lus qhia
 

 • Preheat the oven according to the beef patty instructions and cook fully
 • Boil water and cook the egg noodles
 • Cut and saute the mushrooms
 • Add beef jus, garlic powder, and onion powder. Bring to a boil
 • Combine sunflower oil and flour to make roux and thicken gravy
 • Top the beef patties with the noodles and gravy

Video