Koj Kev Txhawb Nqa Cov Zaub Mov ntawm Log Matters

Ib nkawm niam txiv laus dua ib leeg hauv tsev sov

Cov neeg pub dawb tau pab peb ua tau raws li qhov xav tau ntau ntxiv rau cov zaub mov uas tsis tau tso tseg txij li xyoo 2020. Peb tsis tuaj yeem ua qhov no yam tsis muaj kev txhawb nqa ntawm peb lub zej zog.

Txuas Ntxiv Mus